Current position: Home > Project >

Hydropower

  • Huaneng Lancang River Hydropower and Huangdeng Hydropower Project

    Huaneng Lancang River Hydropower and Huangdeng Hydropower Project

● Three Gorges Project
● Sichuan Ganzi JiulongCounty Jiulong River Jiangbian Hydropower Station
● Xinjiang Xiabandi Power Station
● Sichuan Dadu River Dagangshan Hydropower Station,Sichuan Dadu River Changhe dam Hydropower Station,Sichuan Dadu River Houziyan Hydropower Station,Sichaun Dadu River Shaping II Hydropower Station
● Tibet Niyang River Duobu Hydropower Station, Tibet Laohuzui Hydropower Station
● Xinjing Huayi Jinlong Hydropower Station
● Yunnan Lancang River Sanhe II Hydropower Station
● Guli Project: The Purchase of 3*415MW Excitation Transformer
● Huangneng Langcang River Guoduo Hydropower Station, Lidi Hydropower Station,Huangdeng Hydropower Station.
● The South Coast of Kariba, Zimbabwe Hydropower Station
......
   
TEL EMAIL TOP NEMU